Opieka pielęgniarska

Opieka pielęgniarska

Obejmujemy opieką:

  • pacjentów przewlekle chorych,
  • niepełnosprawnych,
  • w podeszłym wieku przebywających w swoich domach, którzy wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.

Celem opieki jest zapewnienie profesjonalnych świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym ciężko chorego, przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym do radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Wykwalifikowane pielęgniarki zapewniają opiekę ściśle współpracując z lekarzami rodzinnymi, pomagają w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym, prowadzą edukację zdrowotną osób objętych opieką oraz członków ich rodzin. W domu pacjenta świadczymy szeroki zakres usług, w tym:

   • zmiany opatrunków, zaopatrywanie odleżyn, lewatywy, pielęgnacja stomii,
   • pielęgnacja tracheostomii,
   • cewnikowanie kobiet i mężczyzn, znieczulenia miejscowe,
   • zakładanie sondy dożołądkowej,
   • pomiar ciśnienia i temperatury, iniekcje,
   • tlenoterapia,
   • szczepienia ochronne,
   • pobieranie i transport materiałów do badań laboratoryjnych, przetaczanie kroplówek,
   • toaleta Pacjenta w łóżku, opieka pielęgniarska na godziny w domu Pacjenta, opieka medyczna na godziny w domu Pacjenta.
Facebook
Umów się z nami

Umów się na wizytę